Poradna Opel Handycars

Kontakty

0800 101 101 – Zelená linka Opel

Poradňa pre život s postihnutím

Poradňa pre život s postihnutím

Mgr. Tibor Köböl
špecializované sociálne poradenstvo

Organizácia muskulárnych dysrofikov v SR
Adresa sídla a chráneného pracoviska:
Vrútocká 8, 821 04 Bratislava

Tel.: 02/434 11 686, 02/434 10 474
Priamy e-mailový kontakt: kobol.omdvsr@gmail.com
Priamy telefonický kontakt: 0948 046 672

Poradňa

Pestrá paleta modelov Opel, ako aj široké možnosti programu Opel Handycars umožňujú vybrať si to najlepšie, čo záujemca o prepravu hľadá. Chceme byť nápomocní pri hľadaní najsprávnejšej voľby a uverejňujeme tu dôležité dokumenty, ktoré by mohli pomôcť pri orientovaní sa v spleti zákonov, predpisov.

Ponúkame Vám celú paletu informácií, či už v podobe písaného textu alebo osobnej konzultácie, o všetkom, čo sa kúpy a úpravy osobného motorového vozidla týka – nevynímajúc ani ďalšie oblasti súvisiace so zákonmi zo sociálnej oblasti.

Dôležité dokumenty