Opel Handycars Financovanie

Opel Finance

Financovanie OPEL HANDYCARS pre Opel zaisťuje ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava 5, IČO: 35704713, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1220/B.

www.csobleasing.sk
ČSOB Leasing

Financovanie OPEL Finance

OPEL HANDYCARS – zvýhodnené úročenie

 • zľavy z ceny nového vozidla značky OPEL
 • výhodné havarijné poistenie v UNIQA poisťovni spolu s povinným zmluvným poistením
 • minimálna akontácia 0 % (pre súkromné osoby od 20 %)
 • maximálna akontácia 60 %
 • doba splácania od 36 do 60 mesiacov
 • ako darček PHM poukaz vo výške 200 EUR
 • bez spracovateľského poplatku

Príklad kalkulácie OPEL Handy Cars pre nové vozidlo
OPEL Crossland X 1,2 Enjoy
 • obstarávacia cena 13 590 EUR s DPH
 • doba splácania 60 mesiacov
 • akontácia 20 %
 • RPMN 10,50 %
 • úrok 5,47 %
 • poplatok za poskytnutie úveru 0 EUR
 • financovaný objem 10 872 EUR
 • celková zaplatená suma vrátane akontácie a poistiek 17 254,20 EUR
 • mesačná splátka 242,27 EUR s DPH a havarijným a povinným zmluvným poistením cez poisťovňu UNIQA (zvýhodnená sadzba 2,07 %)
 • PHM poukaz v hodnote 200 EUR k zmluve

OPEL Handy Cars 50:50

 • zľavy z ceny nového vozidla značky OPEL
 • výhodné havarijné poistenie v UNIQA poisťovni spolu s povinným zmluvným poistením
 • financovanie formou úveru s dĺžkou doby splácania 12 mesiacov
 • pri kúpe vozidla Vám stačí zaplatiť 50 % kúpnej ceny
 • nasledujúcich 11 mesiacov platíte iba poistenie vášho vozidla
 • ako darček PHM poukaz vo výške 100 EUR

Príklad kalkulácie OPEL Handy Cars 50:50 pre nové vozidlo
OPEL Crossland X 1,2 Enjoy
 • obstarávacia cena 13 590 EUR s DPH
 • výška úveru 6 795 EUR pri 50% akontácii
 • doba splácania 12 mesiacov, pričom 1. až 11. splátku platíte iba poistenie
 • 12. splátka vo výške 6 829,80EUR s DPH a havarijným a povinným zmluvným poistením cez poisťovňu UNIQA (zvýhodnená sadzba 2,07 %)
 • poplatok za poskytnutie úveru 690,12 EUR
 • úrok 0 %
 • RPMN 16,42 %
 • Financovaný objem 6 795 EUR
 • celková zaplatená suma vrátane akontácie a poistiek 14 697,72 EUR
 • PHM poukaz v hodnote 100 EUR k zmluve