Poistenie Opel Handycars

Opel Poistenie

Poistenie OPEL HANDYCARS pre Opel zaisťuje UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B.

www.uniqa.sk
Uniqa

OPEL HANDYCARS POISTENIE

V autorizovaných servisoch OPEL neplatíte spoluúčast!

OPEL POISTENIE PRINÁŠA TIETO VÝHODY

Zlava o 11 % pre klientov OPEL Handycars.

 • komplexné poistenie (havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie)
 • 0% spoluúčast pri oprave vozidla v autorizovanom certifikovanom servise OPEL
 • zlacnené poistenie pre osoby so zdravotným postihnutím
 • kompletné vybavenie poistných zmlúv u dealera
 • zapožičanie náhradného vozidla, ak sa vozidlo opravuje v autorizovanom certifikovanom servise OPEL
OPEL POISTENIE KRYJE VŠETKY TIETO RIZIKÁ
 • havária vozidla
 • zrážka alebo stret vozidla so zverou
 • poškodenie alebo zničenie vozidla pri jeho parkovaní
 • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami
 • poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla
 • vandalizmus
 • živelná udalosť
 • krádež
 • lúpež v zmysle trestného zákona
 • škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla